Thép link servo (bộ 4 thanh, dài 19cm, độ dày 1.2mm)

12.000

Mô tả

Thép link servo (bộ 4 thanh, dài 19cm, độ dày 1.2mm)

Thép link servo (bộ 4 thanh, dài 19cm, độ dày 1.2mm)

Thép link servo 19cm dày 1.2mm

Thép link servo 19cm dày 1.2mm

Comments

comments

Got something to discuss?


 

Có thể bạn thích…